В осем районни съдилища са адаптирани помещения в сградите на осем районни съдилища в страната. Това на практика означава, че има четири съдебни зали, които са адаптирани за деца в граждански съдебни производства, а също и шест стаи за изслушване отново в съдилищата.

Това каза пред БНР адвокат Миглена Балджиева, ръководител на проект "Правосъдието в най-добрия интерес на детето". Тя твърди, че е за предпочитане детето да бъде изслушвано в отсъствието на родител.

Според данни на Европейския съюз, годишно във всяка една държава-членка хиляди деца по някакъв начин са въвлечени в граждански съдебни производства, което ги прави участници в процедурите. "Става въпрос основно за производствата по Семейния кодекс, когато родителите се развеждат - обикновено конфликтът е много задълбочен и сложен, а децата трябва да бъдат изслушани, за да споделят какво е тяхното усещане и желание след раздялата на техните родители", каза Балджиева.

Проектът с детски стаи за изслушване в съда засяга децата и в производствата по Закона за закрила на детето - когато се намират в рискова ситуация и се налага да бъдат изведени от своите семейства и настанени другаде, както и за  Закона за защита от домашно насилие, когато децата са жертва на такова или свидетели на такъв вид.

"Адаптирането на средата и условията, в които те ще бъдат изслушани, гарантират едно ефективно участие на детето в самото производство", подчерта адвокатът. "Самата обстановка намалява безпокойството от детето и то става по-самоуверено и свободно да разказва, както и да споделя своите чувства".

Балджиева допълни, че от началото на инициативата през 2005 година над 800 специалисти са били привлечени, между които 250 съдии, 350 социални работници и други. Те целят да привлекат и студенти по право към проекта.