50 нелегални имигранти са задържани на входа на зелената ни държавна граница. Те са заловени за периода от 6.00 часа на 30 април до 6.00 часа тази сутрин, съобщава Националният оперативен щаб за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на увеличен миграционен натиск.

С цел противодействие на незаконната миграция, дирекция „Миграция" е съсредоточила усилията си към ефективно изпълнение на процедурите по връщането. Вследствие на предприетите мерки по оптимизиране на връщането дирекцията отчита увеличение на броя на изведените в изпълнение на принудителни административни мерки чужденци.

Командированите служители с цел усилване охраната на държавната граница продължават да подпомагат охраната, да съпровождат задържани лица, да обработват документите и полицейската регистрация.