През 2018 година в България са издадени 8 650 книги. Техният тираж е бил 9 007 786 броя. Издадени са и 1 192 брошури с тираж 2 253 951 броя.Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за издателската дейност у нас за миналата година. Източникът на информацията е Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методий", като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Статистиката показва, че в сравнение с предходната 2017 година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури намалява с 226 (2.2%), а средният тираж нараства от 666 на 1 144, или със 71.7%.

Снимка 430073

Източник: НСИ

С уникалния идентификационен код ISBN (Международен стандартен номер на книгата) през 2018 г. са регистрирани 8 237 книги и 1 079 брошури. Това означава, че 94.7% от всички издания имат ISBN, с което се предоставя възможност за търговско използване в страната и чужбина.

В рамките на миналата година у нас са издадени следните издания по предназначение:

 • художествена литература за възрастни - 3 022 заглавия с тираж 1.316 милиона;
 • научна литература - 1 680 заглавия с тираж 323 хиляди;
 • популярна литература - 1 776 заглавия с тираж 993 хиляди;
 • учебна литература - 2 187 заглавия с тираж 6.688 милиона;
 • литература за деца и юноши - 767 заглавия с тираж 810 хил., от които 408 заглавия детска художествена литература с тираж 333 хиляди;
 • други - 410 заглавия с тираж 1 131 хиляди.
Снимка 430074

Източник: НСИ

От всички издадени книги и брошури през 2018 година заглавията на оригинален език на написване, включително и български, са 7 741, или 78.7%.

Преводните заглавия са 2 101 с тираж 1.855 милиона, като от тях повече от половината са преведени от английски (53%), след което са преводите от руски - 9.8%, немски - 5.9%, и френски език - 5.3%.

Относно издаваните продължаващи издания - вестници и периодика - през 2018 г. са издавани 239 вестника с годишен тираж 216 037 хил., като спрямо предходната година заглавията намаляват с 6 броя (2.4%), а тиражът се увеличава с 20 хиляди, което е ръст с 10.1%.

Снимка 430078

Източник: НСИ

По периодичност и тираж издаваните през 2018 г. вестници се разпределят, както следва:

 • ежедневници - 37 (15.5% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 131 169 хиляди;
 • вестници, излизащи 2 - 3 пъти седмично - 12 (5% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 5 781 хиляди;
 • вестници, излизащи един път седмично - 101 (42.3% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 76 263 хиляди;
 • вестници, излизащи по-малко от един път седмично - 89 (37.2% от заглавията на всички издавани вестници) в тираж 2 824 хиляди.

С най-голям относителен дял според признака "предназначение" са вестниците от тематична област "Политически, философски, религиозни и културни издания" - 52.7% (126 заглавия), като годишният им тираж е 107 817 хиляди.

През 2018 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 109 заглавия, или 45.6% от всички издавани в страната.

Снимка 430079

Източник: НСИ

От всички вестници, издавани през 2018 г., 98% (234 заглавия) са на български език, а чуждоезичните са 5 - два на турски и по един на руски, английски и немски език.

През 2018 г. са издадени 530 списания и 77 бюлетина, като в сравнение с 2017 г. списанията се увеличават с 3.9%, а бюлетините намаляват със 17.2%.

През 2018 г. на чужди езици са издавани 96 списания и бюлетини с годишен тираж 208 хил., като най-многобройни са на английски език - 89 заглавия с тираж 175 хил., следвани от изданията на румънски език - две заглавия с тираж 0.4 хил., по едно заглавие на немски, турски, испански, есперанто и едно на два и повече езика (с общ тираж 32 хиляди).

Според периодичността си списанията и техният тираж се разпределят, както следва:

 • седмичници - 6 (1% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 3 303 хиляди;
 • списания, излизащи 2 - 3 пъти месечно - 8 (1.5% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 1 730 хиляди;
 • списания, излизащи веднъж месечно - 129 (24.3% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 7 429 хиляди;
 • списания, излизащи 5 - 7 пъти годишно - 93 (17.5% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 836 хиляди;
 • списания, излизащи 1 - 4 пъти годишно - 262 (49.4% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 768 хиляди;
 • списания, излизащи нередовно - 32 (6% от заглавията на всички издавани списания) в тираж 315 хиляди.

През 2018 г. са издадени и 98 периодични сборника с тираж 18 хил., като в сравнение с предходната година броят им намалява с 16 заглавия, а тиражът - с 13.1%.

През 2017 г. са издадени 8 640 книги по данни на НСИ

През 2017 г. са издадени 8 640 книги по данни на НСИ

Информацията е на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"