Спасително археологическо проучване на тракийска могила в махала Градище, с. Видраре, се е наложило през октомври.

Причината е, че по време на обход екипът на Т. Борисова е намерил могилата разбита от иманяри.

При огледа не е установено дали при този вандалски акт са намерени движими археологически паметници и затова екипът на Исторически музей „Правец" е започнал теренно проучване на могилата.

От него става ясно, че на нивото на стария античен терен е извършен погребален ритуал чрез трупополагане в анатомичен порядък с изпънати горни и долни крайници.

В гроба са открити бронзова „тракийски" тип фибула (игла-накит за закопчаване на дрехи) в областта на лявото рамо, масивна бронзова халка при дясната ръка и три сребърни обеци с отворени краища, открити при черепа.

Фибулата и две от обеците са орнаментирани с врязани коси насечки - вероятно те са комплект и са изработени от един и същи майстор.

На по-високо ниво между камъните е открита още една сребърна обеца от същия вид, само че по-масивна - датировката им е ІV в. пр.Хр.

В насипа са намерени и фрагменти битова керамика, изработена на ръка със сив, червен и червено-кафяв цвят, фрагменти от устия, езически дръжки, дъна, букели, стени с украса "шнуров орнамент", характерни за ранно-желязната епоха.

Върху гроба е изградено куполовидно каменно съоръжение от плътно наредени един върху друг различни по големина плочести и ломени камъни, някои от които достигат размери 1,20/0,35/0,12 м.

От северната страна на куполовидната каменна могила допълнително са поставени седем ломени каменни блокове, оформящи стълби, по които древните обитатели вероятно са се изкачвали с цел извършване на обредни и ритуални действия.

На 0,40 м от повърхността на могилния насип е разкрита фрагментирана урна с горели човешки кости. Тя е изработена на ръка - глината е с червен цвят, лошо изпечена, с едри примеси от пясъчни зърна.

Във вътрешността й е намерен и малък горял железен предмет, вероятно ножче в много лошо състояние.

Проучванията сочат, че е извършен погребален ритуал чрез трупоизгаряне в урна, по всяка вероятност на малко по-късен етап от изграждането на  каменната могила.

Заключението на изследователите е, че тракийската могила в махала Градищи, с. Видраре, е надгробна. Най-вероятно в нея е погребан местен тракийски първенец.

Мегалитното каменно гробно съоръжение и намерените предмети показват, че погребението в тази могила е било с висок социален статус в древното тракийско местно общество.