"Наследството на Сасанидска Персия у българите на Долния Дунав" на Тодор Чобанов е новото историческо заглавие, което проф. Божидар Димитров представи в книжарница Хеликон.

Интересът на директора на НИМ е предизвикан от търсенията на младия учен археолог, който "хвърля светлина върху иранската теория, свързана с произхода на българите", каза професорът.

"Чобанов разглежда една група надписи от 1-ви до 3-ти век, които съдържат познати кански имена от Кубрат до Маламир и Пресиян - продължи Божидар Димитров.
Авторът предпазливо подхожда да прави изводи по отношение произхода въобще на българите, но това, в което е убеден е, че поне що се отнася до произхода на династията Дуло, той може да се счита за ирански".

За самия Чобанов неговата книга е опит да се продължи дискусията за това откъде идваме българите.
"Иранските народи - казва Тодор Чобанов - влизат в групата на арийците. Арийците са синоним на индоевропейците, и е широко понятие, включващо различни народи."
Според него, напоследък стана модерно да се правят изследвания за древните българи, основани на палеолингвистиката и на различни тълкувания на средновековните автори, които не са безпристрастни.

Ние археолозите смятаме археологическите находки за най-сигурни - продължава младият учен. Когато търсех културни явления във Велика България и Дунавска България, установих, че там се откриват храмове на огъня, които се свързват с религията на зороастризма.
Тази близост на храмовете ни със зороастрийските на Персия е само нещо, с което искам да отворя врата към тези изследвания".

Чобанов открива също така аналози на седмолъчната розета от Плиска в различни паметници. Според него тази розета е печат на висш сановник, най-вероятно глава на българската религиозна общност.