Наскоро в Питърсбърг край милионния американски град Синсинати бе открит Музея на сътворението.

Музеят е рожба на австралиеца Кен Хам, който събра за изграждането му дарения в размер на 25 милиона долара. Кен Хам оглавява една от най-влиятелните в Америка организации на креационистите, тоест на онези , които вярват, че светът е бил създаден от Бога, а не е възникнал от само себе си, както са убедени еволюционистите.

Който смята, че този музей е просто екзотична библейско-фундаменталистка прищявка на група откачени, се заблуждава относно влиянието, което креационисти от калибъра на Хам упражняват междувременно върху обществения дебат в Америка.

Според допитване отпреди две години почти две трети от американците споделят убеждението, че човекът е бил създаден от бога. Повече от половината от американците (54 %) смятат, че човекът не е продукт на естествена еволюция. При това положение нищо чудно, че 55 % от анкетираните искат библейското учение за сътворението и мисловното направление, наречено "Интелигентна концепция", което предпоставя разумно начало при възникването на живота, да бъдат преподавани в училищата.

Дори президентът Буш се обяви преди две години за преподаване в училищата както на теорията за еволюцията, така и на "интелигентната концепция". Креационистите триумфираха, въпреки изявлението на един президентски съветник, че последният е бил цитиран погрешно.

Крепост на "интелигентната концепция" е Дискъвъри институт в Сиатъл, чиито главни фигури са философът Стивън Майър, биологът Джонатан Уелс и юристът Филип Джонсън, смятан за бащата на тази концепция. Повечето американски научни сдружения критикуват това течение като "лъженаука", която обличала в нови одежди библейската история за сътворението.

Въпреки всичко Джонсън успя да създаде впечатление в медиите, че се води научна дискусия по въпроса дали животът се е развил по пътя на еволюцията. Тази дискусия трябва да намери отражение в учебния план на образователната система, настояват представителите на "интелигентната концепция", позовавайки се на свободата на науката и забраната на дискриминацията.

Много влиятелен е също така калифорнийският Институт на науката за сътворението. Това впрочем е единственото креационистко сдружение, признато от държавата като образователна институция. Институтът разполага с радиостанция, център за конференции и централа за разпращането на креационистка литература.

Критиците на креационизма изтъкват, че под прикритието на науката в учебните планове може да се намърда една фундаменталистко-религиозна доктрина, което би било нарушение на повеляваното от конституцията разделение между църква и държава. Те припомнят и една принципна присъда на Върховния съд от 1987, според която включването на библейския разказ за сътворението в учебния план на училищата е противоконституционно.