Десет от най-силно защитените гори в света са се превърнали в нетни източници на въглеродни емисии, тъй като са деградирани от човешката дейност и климатичните промени.

Тревожното разкритие е от изследване на затоплящите планетата газове, излъчени от и погълнати от горите в обекти на световното наследство на ЮНЕСКО, информира Би Би Си.

То показва, че 10 защитени гори са отделили повече въглерод, отколкото са погълнали през последните 20 години.

Страшни констатации: светът е много далеч от ограничаването на глобалното затопляне

Страшни констатации: светът е много далеч от ограничаването на глобалното затопляне

Светът се е запътил към климатична катастрофа

Горите от световното наследство обхващат площ, два пъти по-голяма от Германия.

Същото изследване разкри и мрежата от 257 гори от световното наследство по света, които колективно отстраняват 190 млн. тона въглеродни емисии от атмосферата всяка година.

"Това е почти половината от годишните въглеродни емисии на Великобритания от изкопаеми горива", уточнява д-р Талес Карвальо Резенде от ЮНЕСКО, който е съавтор на доклада, като допълва: "Сега имаме най-подробната картина досега за жизненоважната роля, която тези гори играят за смекчаване на климатичните промени."

Съвременният Дарвин предупреждава за нанадолнището на човечеството

Съвременният Дарвин предупреждава за нанадолнището на човечеството

Настоява за глобално сътрудничество за спасяване на видовете

Комбинирайки сателитни данни с мониторингова информация на ниво обект, изследователите са оценили погълнатия и излъчен въглерод от горите на световното наследство между 2001 и 2020 г.

Но освен изчисляването на милиардите тонове въглеродни емисии, погълнат от цялата тази "биомаса" от дървета и растителност, изследването разкри под какъв натиск са някои от тези обекти.

Проучваните в тази оценка обекти имат едни от най-високите нива на официална защита.

Те се смятат за глобално значими по отношение на тяхната природна стойност за света и се наблюдават внимателно и непрекъснато.

Климатичните промени застрашават над 100 млн. души в Африка

Климатичните промени застрашават над 100 млн. души в Африка

До две десетилетия ледниците на континента вероятно ще са разтопени

"Но те все още са под значителен натиск", отбелязва д-р Карвальо Резенде и допълва: "Основният натиск е земеделско нахлуване, незаконна сеч - натиск, причинен от човека. Но ние също така открихме заплахи, свързани с климата - по-специално горски пожари."

През последните години това, което ЮНЕСКО нарече "безпрецедентни горски пожари", особено в Сибир, САЩ и Австралия, генерираха десетки милиони тонове CO2.

"Това е омагьосан кръг", подчертава д-р Карвальо Резенде и обяснява: "Повече въглеродни емисии означава повече горски пожари, което означава още повече въглеродни емисии."

Климатичните промени ще влошат деградацията на ресурсите

Климатичните промени ще влошат деградацията на ресурсите

30 страни са "гореща точка"

А горските пожари не са единствената заплаха, свързана с климата.

Ураганът "Мария" унищожи приблизително 20% от горското покритие в националния парк Morne Trois Pitons в Доминика през 2017 г.

"Налице е тревожно послание от това проучване", коментира д-р Карвальо Резенде и посочи: "Дори най-добрите и най-защитени горски зони в света са застрашени от глобалната климатична криза. Тъй че действията за съкращаване на глобалните емисии са наистина необходими сега, за да се гарантира, че тези гори - че всички гори - могат да продължат да действат като поглъщатели на въглерод и, разбира се, като важни обекти за биоразнообразието."

COVID-19 пандемията не е забавила напредването на климатичните промени

COVID-19 пандемията не е забавила напредването на климатичните промени

Между януари и юли глобалните CO2 емисии са се възстановили от времената преди пандемията