Изтеглени от търговската мрежа и насочени за унищожаване са 1 353 кг храни, 5530 бр. яйца и 6 л сурово мляко. Това е резултат от 10 284 проверки през септември в цялата страна, направени от инспекторите от Българската агенция за безопасност на храните.

По време на проверките са издадени 1 081 бр. предписания. Съставени актове за установяване на административни нарушения са 78 бр. Два са обектите с временно преустановена дейност, съобщиха от БАБХ.

БАБХ отчете летен сезон без масов хранителен инцидент

БАБХ отчете летен сезон без масов хранителен инцидент

Извършени са 4 552 извънредни проверки

Проверени са производствени цехове, обекти и складове за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене на територията на страната.

Най-честите несъответствия, установени при проверките са пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.

БАБХ открили храни с изтекъл срок за годност в склада, пред който пребиха журналист

БАБХ открили храни с изтекъл срок за годност в склада, пред който пребиха журналист

Агенцията по храните осъжда насилието над журналисти

Инспекторите са установили и несъответствия по сградния фонд и оборудването или лошо хигиенно състояние в обектите.

Предлагани са храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранявани, некоректно етикетирани, съгласно действащото законодателство. Някои са били без здравна и идентификационна маркировка.

Инспекторите са действали и по 9 сигнали от институции и ведомства, както и по 29 сигнали от фирми и граждани.