С 3% се увеличава БВП на един зает през третото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на миналата година. Това показват данните на Националния статистически институт.

3 685 200 са заетите лица в икономиката, а общият брой отработени часове е 1 480 100.

НСИ отчита увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите през третото тримесечие на 2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 г.

На едно заето лице се падат 8 619.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 21.5 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2019 г. се увеличава реално с 3.1%, а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3% за същия период.

По предварителни данни за третото тримесечие на 2019 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 7 971 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19.1 лв. за един отработен човекочас.

В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 761.3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 19.5 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 513.2 лв. БДС на един зает и 6.4 лв. за един отработен човекочас.