През март ще бъдат разкрити 6 000 нови работни места, съобщи директорът на Агенцията по заетостта Асен Ангелов, цитиран от БНР. По Националния план за действие по заетостта за цялата година ще бъде осигурена работа на 22 000 души, уточни Ангелов.

Той допълни, че средствата за осигуряване на временната заетост са от държавния и европейския бюджет.

За 2014 година агенцията разполага със 73 милиона лева за активни политики, като с почти 50% са намалени парите за ефективни дейности на пазара на труда. С над 100 милиона лева е намален и бюджетът по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Това, което на нас ни дава спокойствие, е подобряването на условията в реалния сектор. Наистина бизнесът започва да разкрива нови работни места без подкрепата на държавата, каза директорът на Агенцията по заетостта и допълни, че в момента свободните работни места в страната са 12 460, а регистрираните безработни са 401 хиляди, каза още Ангелов.

По отношение на идеята 10 000 безработни да бъдат назначени като охранители в помощ на полицията, Ангелов коментира: Това е допълнително целево финансиране чрез разширяване на обхвата на Националния план за действие по заетостта. Средствата, които ще бъдат отделени, ще бъдат в пъти по-малко от разходите, които в момента се извършват с разполагане на специализирани части.