Близо 250 000 души са започнали работа през 2013 г., сочи статистиката на Агенцията по заетостта. В сравнение предходната с 2012 г. заетост са намерили 25 000 повече безработни.

През 2013 г. средното равнище на безработица за годината е 11.3 %, което е с 1,1 на сто по-ниско от планираното 12.4%.

Най-голям брой безработни в бюрата по труда са периодично освобождавани заети лица без процедура за масови уволнения, предимно от малки и средни предприятия.

Най-трудно са намирали работа хората без квалификация и образование, над 50-годишните, дълготрайно безработните и младежите.

Положителна тенденция е наемането на работа хора с увреждания. През миналата година общо 7 515 безработни с увреждания са намерили работа, което е с 2 013 лица повече спрямо предходната година.

Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост, търговията, хотелиерството и ресторантьорство, селското стопанство, държавното управление, образованието, операциите с недвижими имоти.