От 1 юни 2009 г. БНБ пуска в обращение като законно платежно средство нова банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 2009 година. Тя запазва размера, цвета и графичното оформление на банкнотата от 5 лева, емисия 1999 година, съобщават от пресцентъра на БНБ.

Основно различията в новата банкнота от 5 лева се изразяват в:
- промяната на годината на емисия (от 1999 г. на 2009 г.);
- актуализиране на подписите на управителя на БНБ и на главния касиер на БНБ в долния десен ъгъл на лицевата страна на банкнотата;
- изменение на антикопирната ивица и осигурителната нишка;
- добавяне на скрит образ;
- добавяне на контрастно изображение "БНБ" към водния знак;
- добавяне на бифлуорисценция.

Банкнотите от 5 лева, емисия 1999 г., ще продължават да бъдат в обращение заедно с банкнотите от 5 лева, емисия 2009 година.