За месец май Националният статистически институт отчита дефлация.

Индексът на потребителските цени за предишния месец спрямо април 2015 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Инфлацията от началото на годината (май 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 0.7%, а годишната инфлация за май 2015 г. спрямо май 2014 г. е 0.9%, показват данните.

Средногодишната инфлация за периода юни 2014 - май 2015 г. спрямо периода юни 2013 - май 2014 г. е минус 0.5%.

През май 2015 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили с намаление на хранителни продукти и безалкохолни напитки, горива, здравеопазване, съобщение, развлечение и култура, жилища и наеми, текущ ремонт.

НСИ отчита увеличение на цените на облекло и обувки,ресторанти и хотели,  транспорт и жилищно обзавеждане - домакински уреди и др. Няма промяна на цените на алкохолните напитки и тютюневите изделия.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за май 2015 г. спрямо април 2015 ге 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Инфлацията от началото на годината (май 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 0.2%, а годишната инфлация за май 2015 г. спрямо май 
2014 г. е минус 0.3%. Средногодишната инфлация за периода юни 2014 - май 2015 г. спрямо периода юни 2013 - май 2014 г. е минус 1.4%.

Индексът на цените за малката кошница за май 2015 г. спрямо април 2015 г. е 99.0%, а от началото на годината (май 2015 г. спрямо декември 2014 г.) е 100.9% .

През май 2015 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: хранителни продукти - намаление с 1.8%; нехранителни стоки - намаление с 0.1%; услуги - цените остават на равнището от миналия месец.