Европейската комисия даде благоприятна оценка за АЕЦ „Белене", съобщиха от Брюксел.

Комисията е решила да даде положително мнение за това Националната електрическа компания (НЕК) да построи нова атомна централа в района на Белене според изискванията на членове от 41-ви до 44-ти на Европейския договор.

Според тези изисквания, всякакви инвестиции, свързани с атомна дейност трябва да бъдат съгласувани с комисията, която от своя страна трябва да изпрати доклад с мнението си до заинтересованата страна.

По време на процедурата по обявяването, комисията е водила интензивни разговори с ядрения оператор.

Комисията е преценила, че инвестицията отговаря на изискванията по договора с Европейска общност за атомна енергия.

Комисията е провела подробни разисквания с оператора на бъдещата атомната електроцентрала и е стигнала до заключението, че характеристиките на разглежданата инвестиция съответстват на целите на договора за Евратом.

Националната електрическа компания е предвидила въпроса за бъдещите разходи за извеждане от експлоатация на атомната електроцентрала в своите финансови разпоредби, а също е обособила отделни фондове за управление на радиоактивните отпадъци, които ще се образуват по време на целия експлоатационен период на атомната електроцентрала.

Комисията е дала висока оценка и за информацията на инвеститорския проект за изграждане на АЕЦ Белене, който включва различни системи за сигурност за подобряване на защитата от рискови ситуации като земетресения  или самолетни катастрофи.

Като допълнение, Комисията подчертава, че за  компанията инвеститор на проекта е важно влагането на капитал в различни предприятия за доставка на ресурси, съгласно изискванията за сигурност за доставка на гориво на ЕС.

Ако в бъдеще Европейската общност за атомна енергия отправи ново изискване, ще се проверят основанията му, особено в икономическите, финансови и екологични аспекти, се казва още в съобщението.

Дадената положителна оценка от Комисията на планираната инвестиция е едно от условията то да бъде изпълнено.

В заключение се подчертава, че Комисията ще следи за развитието на ядрените промишлени съоръжения, свързани с инвестиционния проект Белене, и по- специално неговата екологична страна.

Припомняме, в изграждането на АЕЦ "Белене" се очаква да бъдат вложени 4 милиарда евро.
Етапите по реализирането на проекта засега вървят по график.
Предстои избор на изпълнител на стратегически инвеститор и на инвестиционна банка за изграждане на проекта.
Активното строителство ще започне от 2008 г. В него ще бъдат ангажирани близо 6 000 души.
Според проучване на Геофизичния институт на БАН, площадката на АЕЦ "Белене" се намира в най-спокойните в сеизмично отношение области  от територията на България.