„Кремиковци" вече няма да създава екологични проблеми на столичани, тъй като вече спрените от работа замърсяващи и вредни производства няма да бъдат пуснати в експлоатация.

Това се казва в изявление до медиите на „Елтрейд къмпани" ЕООД - фирмата купувач на активите на обявения в несъстоятелност завод.

От „Елтрейд къмпъни" подчертават, че тази сделка не е приватизационна и по тази причина фирмата не е правоприемник на дейността и задълженията на обявения в несъстоятелност завод Кремиковци.

Купуваме  единствено обособена част от активите под формата на земя, сграден фонд, машини и съоръжения, предложени на публичен търг от синдика.

Документацията по описанието на активите възлиза на 1300 страници, но с цел постигане по-голяма прозрачност от фирмата уведомяват, че по-значимите закупени от ния активи са 7655 дка земя, предзаводска и производствена площадки, ведно с всички находящи се на тях сгради с приблизително 1 130 000кв.м РЗП, както и съоръжения свързани с инфраструктурата като жп линии и транспорт, електропреносна мрежа и др.

Купувачът на Кремиковци приветства решението на държавата в лицето на синдика да изплати дължимите задължения към работниците на обявения в несъстоятелност комбинат в размер на 56 млн.лв.

Съобщава се също така, че финансирането на сделката е станало възможно благодарение на осигурения кредит в размер на 59 млн. евро от Първа инвестиционна банка и чрез дофинансиране от предварително сключени договори с компании - бъдещи партньори. Припомняме, стойността на сделката е 316 млн. лева.

Става ясно, че намеренията на „Елтрейд къмпани" ЕООД за развитие на придобитите активи включват почистване на площадките от остарелите и застояли с години вече неработещи производства, като голяма част от тях ще бъдат рециклирани и преработени.

Чрез саниране и рециклиране на закритите и изоставени през годините производствени площадки и територии ще се отвори пространство за развитието на бъдещи полезни бизнес проекти като изграждане на логистични центрове, бизнес паркове, паркове за производство на екологична енергия и др., съобщава още „Елтрейд къмпани".

От фирмата обявяват, че в предварителните анализи е станало ясно, че може да бъде възстановена дейността на електродъговите пещи, които са част от стоманодобивното производство, както и на производството непрекъснато разливане на стомана, производството горещо и студено валцуване, агрегати за производство на продукти с „добавена" стойност - агрегати за горещо поцинковане, пластмасово покритие и електролитно покаляване.
Възстановяването на тази дейност ще стане възможно след обстойна експертна екологична оценка от страна на Министерство на околната среда и водите.

Това би дало възможност да бъдат поканени на работа добри и утвърдени специалисти от затворения комбинат „Кремиковци" като така ще се осигурят близо 1000 нови работни места, обявяват от фирмата.

Междувременно от НАП съобщиха, че започват пълна данъчна проверка на фирмата купувач на Кремиковци.