Германският кораб „Poseidon" ще проведе комплексни научни изследвания, свързани с оценка на мащабните газови емисии у нас. Корабът ще изучава и газовите хидрати, които се планира да се реализират в Северозападната акватория на Черно море.

За целта Министерски съвет разреши пребиваването на научно-изследователския кораб в териториалното море на България от 6 до 23 декември тази година. В експедицията ще се включат и български учени.

Проучванията пряко комуникират с реализацията на интегрирания проект SUGAR (Submarine Gas Hydrate Reservoirs).

Очаква се резултатите да са от особен интерес за икономиката, практиката и науката при разрешаването на важни проблеми каквито са енергийните източници, климатичните промени и стабилността на морското дъно.