Високата цена на електричеството за бизнеса може да се окаже пагубна и да доведе до фалити в туристическия сектор. Българският бизнес плаща значително повече за ток от очакваното. Разходите за ток са включени при ценообразуването от туристическия сектор и на тяхна база са изготвени ценовите оферти за хотелските нощувки, както и разчетите за стойност на храна и напитки в менютата на ресторантите. Това се казва в позиция на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) по повод повишените цени на електроенергията.

Цената на тока за бизнеса достигна рекордни нива от близо 400 лева за мегаватчас на свободния пазара. В същото време прогнозите стойности на цената на електричеството според Комисията за водно и енергийно регулиране (КЕВР) трябваше да са средно от 119 лв./мВтч за периода 1 юли 2021 - 30 юни 2022 г.  При такива цени на енергията е по-добре да не се работи, според представители на БХРА.

ИТН призова: Пуснете още от блоковете на ТЕЦ "Марица Изток 2"

ИТН призова: Пуснете още от блоковете на ТЕЦ "Марица Изток 2"

Относно тока за предприятията

В момента всички институции, а и част от бранша коментират, че летният сезон е много успешен, като отчитат единствено временната заетост от 80-90 на сто през трите върхови седмици. В никакъв случай обаче не може да се прави сравнение на резултатите от лятото на 2019 г., когато заетостта беше разпределена равномерно през целия сезон и тези 2-3 седмици на 2021 г., когато се работи при коренно различни условия и цени, подчертават от БХРА. Трябва да се има предвид, че голямата част от хотелите работят на намален капацитета си по различни причини, а други не са отворени, уточняват от БХРА.

Цената на електричеството е един от големите разходи в туристическия бизнес. Драстичното ѝ увеличение е съчетано с факта, че индустрията е сред най-пострадалите от кризата, хотелиерите бяха единствените, които не получиха финансова помощ заради ограниченията на работа, не им бяха осигурени нови евтини кредити за оборотни средства, нито разсрочки на старите задължения. Вторият нулев сезон за част от хотелите и редица други предпоставки правят оцеляването на бизнеса почти невъзможно.

От БХРА припомнят, че хотелската индустрия у нас е много енергоемка, затова и от организацията предложиха включването на сектора в Националния план за възстановяване и развитие, но поредно правителство отказа да впише подобна промяна.

В случай, че тенденцията се запази, оскъпяването директно ще засегне всички български граждани, а не само бизнеса, тъй като цената на тока ще бъде калкулирана в ценообразуването на всички стоки от всички производители, включително и за основните стоки.

Индустрията притеснена от поредните ценови рекорди на тока у нас

Индустрията притеснена от поредните ценови рекорди на тока у нас

Настоява ТЕЦ "Марица-изток 2" да участва по-активно на пазара

Припомняме, че заводи у нас вече обявиха, че изключват мощности заради 50% по-скъп ток в сравнение с Германия.  Работодателите започват поетапно изключване на производствени мощности, считано от 0.00 ч. на 4-ти август 2021 г. и остават в протестна готовност. Това се казва в декларация на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР).

Те настояват да има пълноценна натовареност на държавното дружество ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД. Искат и временно ограничаване на износа на електроенергия. Припомнят, че Гърция вече имаше такива действия по отношение трансграничния си обменен капацитет с Италия.

Очакват исканията им да бъдат изпълнени чрез оперативните възможности на институции, като Министерство на енергетиката, "Български енергиен холдинг" ЕАД, "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и при съгласуване с регулаторните органи.

Търсенето и предлагането на електроенергия на пазар "ден напред" не формира равновесни цени единствено пред агрегираните криви, но и при ограниченията, в резултат на пазарни обединения, а това е извън възможностите за управление и планирано поведение на българските недържавни стопански субекти, пишат работодателите.