От днес таксата „задължения към обществото" се намалява с 1,07 лева. От 37,90 лева за мегаватчас тя спада до 36,83 лева за мегаватчас. Това е решила на закрито заседанието Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Основанието за намаляването на таксата е понижението в цената на природния газ с 14,26 % за последното тримесечие на годината, обясни на брифинг шефът на регулатора Иван Иванов, цитиран от БТА.

2,8 % е намалението, което засяга бизнеса. То ще се отрази на закупената електроенергия на свободния пазар.

Средно с 2,5 на сто ще е намалението за регулирания пазар за небитовите потребители.

Енергийният регулатор е решил да запази цената на тока за битовите потребители. Иванов обясни, че така ще се гарантира, че при евентуално движение нагоре на цената на природния газ, битовите потребители няма да бъдат подложени на риска цената да бъде повишена.

Иван Иванов посочи, че за последното тримесечие цената на природния газ намалява с 14,26 %. По думите му, това представлява съществено намаление и на цената на тока, произведен по високоефективен начин от заводските централи и ТЕЦ, които работят с природен газ. Намалението на тази цена пък се отразява в таксата "Задължение към обществото". Именно на това основание КЕВР намалява добавката с 1,07 лева.

Иванов подчерта, че законовото основание за това е Законът за енергетиката, според който КЕВР може да променя при необходимост цената в период не по-малък от 3 месеца.

Той припомни, че последното решение за цени на тока е влязло в сила от 1 август.