55.46% от хората смятат, че лекарската професия е най-привлекателна, най-непривлекателно е да бъдеш локомотивен специалист.

Резултатите от проучване на АИКБ представи проф. д-р Стефан Петров. Проучването работодателската организация прави с цел постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори.

Проектът ще бъде предоставен на Министерство на труда и социалната политика (МТСП).

Професиите с най-висок рейтинг са машинните инженери (48.61%), настройчици на машини (43.10%), заварчици (39.60%) и стругари (35.44).

В бранш "Транспорт и спедиция" с най-висок резултат са самолетните пилоти (54.64%), а най-нисък резултат отбелязват локомотивните машинисти - 26.02%. Висок е резултатът на медицинската реализация - 55.46%, като там най-нисък рейтинг имат операторите на медицинска апаратура - 33.14%.

АИКБ търси със свещ посред бял ден хора за работа

АИКБ търси със свещ посред бял ден хора за работа

АИКБ обучават 2 000 безработни годишно

По думите на Стефан Петранов на българския трудов пазар съществуват редица проблеми, като несъответствие между нуждите на бизнеса от квалификации и уменията на наличните трудови ресурси.

Това представлява сериозен проблем за трудовия пазар, но истинските измерения на проблема може да се види, когато той се проектира върху състоянието на българската икономика, констатира проф. Петранов.

"Растежът на икономиката е ограничен, защото много иновации не мога да бъдат направени поради липсата на работна сила", изтъкна той и добави, че когато липсват умения и работници икономиката не може да се развива.

Проф. Петранов настоя да се работи целенасочено и организирано за повишаване рейтинга на привлекателността на професии, които са важни за икономиката.

"Ако привлекателността на по-слабо търсените професии се увеличи, това ще подпомогне развитие на предприятията и икономиката като цяло", уточни професорът.