Главна инспекция по труда стартира на сайта си нова рубрика „Тежки злополуки - причини и нарушения", която потребителите могат да открият в секцията „За работодатели и работници". Рубриката дава възможност на работодатели и работници да се запознаят с обстоятелствата около разследвани вече случаи на трудови злополуки с фатален край, за причините, довели до тях, и за допуснатите нарушения на нормативните актове, информират от ГИТ. Целта е чрез предоставената информация те да преценят дали в техните предприятия и дейност има предпоставки за подобни инциденти и да вземат мерки за предотвратяването им.

Контролната дейност на инспекцията показва, че пропуски в организацията на труда се допускат както от работодателите, така и от работниците. Често работниците не използват лични предпазни средства, въпреки че са им осигурени такива. Нерядко се констатира, че на работниците се пропуска воденето на начален и ежедневен инструктаж за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Има случаи на пострадали при тежки злополуки, които не са имали нужната квалификация за извършване на дейността.

В един от трагичните случаи, описани в новата рубрика, е установено, че при разтоварване на люцерна от ремарке работниците не са съобразили посоката на наклона на терена. В следствие на това машината се е задвижила и е премазала един от тях. В друг случай работодател поставя задача за монтиране на интернет кабели, което е наложило работа на височина на електрически стълб. Работник се качва на стълба без да използва лични предпазни средства и без да има необходимата квалификация за работа с електрически ток. В процеса на инсталиране пострадалият е ударен от електрически ток. В резултат на удара той пада на земята и загива в следствие на тежка черепно-мозъчна травма. В някои случаи работниците дори нямат трудов договор с работодателя, което ги лишава от социална закрила, а близките им от възможност да получат съответните обезщетения за трудова злополука.

Практиката на инспекторите по труда показва, че най-сигурният начин злополуките да бъдат избегнати е превенцията. Главна инспекция по труда разчита рубриката „Тежки злополуки - причини и нарушения" да има подобна превантивна роля чрез осигурената на работодатели и работници информация за причините и нарушения на нормативната база, водещи до трудов травматизъм.

От ИА ГИТ напомнят, че дори да се установят нарушения на безопасните условия на труд от страна на работниците, работодателите носят цялата отговорност за осигуряването им и организацията по спазването на законодателството. Това означава, че ако работник не използва личните предпазни средства например, отговорност на работодателя е да не го допуска да работи. Ангажиментите на работодателите за осигуряване на безопасни условия на труд са регламентирани в чл. 275 от Кодекса на труда, както и в чл. 14 от Закона за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В специалния закон е отбелязано, че работодателите носят отговорност за осигуряване на тези условия, независимо от задълженията на работещите, както и дали тази дейност се осъществява от техни органи или е възложена на други компетентни служби и лица.