Националният статистически институт измери спад на месечната инфлация. За м. май тя е -0.2%, докато годишната е 2.3%.

Инфлацията е измерена чрез Индекс на потребителските цени (ИПЦ)*, като месечната инфлация се отнася за май 2024 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за май 2024 г. спрямо същия месец на предходната година.

Инфлацията от началото на годината е 0.4%, а средногодишната инфлация за периода юни 2023 - май 2024 г. спрямо периода юни 2022 - май 2023 г. е 5.1%.

През май спрямо април 2024 г. най-голямо е намалението на цените в групите:

 • "Съобщения" (-1.5%);
 • "Развлечения и култура" (-1%);
 • "Транспорт" (-0.9%);
 • "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" (-0.5%).

Най-голямо увеличение е регистрирано в групите:

 • "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" (+1%);
 • "Ресторанти и хотели" (+0.6%);
 • "Облекло и обувки" (+0.6%);
 • "Разнообразни стоки и услуги" (+0.6%).
Снимка 669472

Източник: НСИ

През месец май се отчита спад в цените на следните хранителни продукти: зеле - с 27.4%, пипер - с 18.5%, домати - с 11.1%, краставици - с 6.7%, яйца - с 5.5%, зрял чесън - с 3.6%, листни зеленчуци - с 2.0%, гъби - с 1.8%, маргарин - с 1.8%, пресни зеленчукови подправки - с 1.7%, прясна и охладена риба - с 1.4%, олио - с 1.3%, млечни масла - с 1.2%, извара - с 0.9%, кисели млека - с 0.6%, малотрайни колбаси - с 0.4%, чай - с 0.2%, ракии - с 0.2%, вина - с 0.2%, ориз - с 0.1%, захар - с 0.1%, сол - с 0.1%, кафе - с 0.1%, и други.

Увеличени са цените на следните хранителни продукти: зрял лук - с 5.1%, картофи - с 4.2%, сладолед - с 4.1%, бира - с 2.5%, цитрусови и южни плодове - с 1.8%, мляно месо (кайма) - с 1.8%, нискомаслено прясно мляко - с 1.7%, ябълки - с 1.4%, зрял боб - с 1.4%, кашкавал - с 1.2%, месо от едър рогат добитък - с 1.0%, месо от домашни птици - с 1.0%, леща - с 1.0%, минерална вода - с 0.9%, брашно - с 0.5%, сирене - с 0.5%, агнешко месо - с 0.5%, свинско месо - с 0.4%, хляб - с 0.2%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: международни полети - с 6.3%, централно газоснабдяване - с 5.3%, дизелово гориво - с 3.5%, дърва за отопление - с 2.6%, други пощенски услуги (куриерски услуги) - с 1.9%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 1.9%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.7%, метан за ЛТС - с 1.6%, кина и театри - с 1.2%, бензин А95Н - с 0.9%, бензин А100Н - с 0.8%, въглища - с 0.6%, моторни и смазочни масла - с 0.4%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 0.3%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.3%, и други.

При нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: пътнически транспорт с влак - с 22.1%, пелети - с 4.1%, перални и съдомиялни машини - с 2.1%, козметични продукти - с 1.9%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 1.8%, продукти за лична хигиена - с 1.2%, бойлери - с 1.1%, цигари - с 1.0%, продукти и препарати за почистване и поддържане на дома - с 1.0%, климатични инсталации - с 0.9%, градинарство и цветарство - с 0.8%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 0.8%, обувки - с 0.7%, облекло - с 0.6%, ресторанти - с 0.6%, велосипеди - с 0.4%, автомобилни застраховки - с 0.3%, газообразни горива за битови нужди - с 0.1%, и други.

Регистрирано е увеличение на цените на лекарствените продукти - с 0.3%, а цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили с по 0.5%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ)* през май 2024 г. месечната инфлация е 0.0%, а годишната инфлация за май 2024 г. спрямо май 2023 г. е 2.7%.

Снимка 669473

Източник: НСИ

Според ХИПЦ през май цените на стоките и услугите са се увеличили в следните потребителски групи:

 • "Алкохолни напитки и тютюневи изделия" - увеличение с 0.9%;
 • "Облекло и обувки" - увеличение с 0.7%;
 • "Ресторанти и хотели" - увеличение с 0.7%;
 • "Разнообразни стоки и услуги" - увеличение с 0.4%;
 • "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома" - увеличение с 0.3%;
 • "Здравеопазване" - увеличение с 0.3%;
 • "Образование" - увеличение с 0.2%.

Отчита се спад в цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

 • "Съобщения" - намаление с 1.5%;
 • "Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива" - намаление с 0.3%;
 • "Транспорт" - намаление с 0.3%;
 • "Хранителни продукти и безалкохолни напитки" - намаление с 0.2%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в група "Развлечения и култура".

Според Индекса на цените за малката кошница (ИЦМК)* през май 2024 г. е регистрирано намаление с 0.5% на месечна база и увеличение с 0.4% от началото на годината.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

 • хранителни продукти - намаление с 0.9%;
 • нехранителни стоки - намаление с 0.4%;
 • услуги - увеличение с 0.2%.

*Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства.

*Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерват общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите.

*Индексът на цените за малката кошница е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги.