Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова и главният изпълнителен директор и член на Управителния съвет на КРИБ Евгений Иванов разговаряха в Министерския съвет за вноса на работници от трети страни, съобщиха от КРИБ.

Като резултат от срещата е постигната договореност сигналите от работодателите да изпращат нарушения в тази област до вицепремиера Николова, която е и председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Тя се ангажира лично да следи евентуални нарушения при облекчаването на процедурите за внос на работници от чужбина

Съществен скок на наетите у нас сезонни работници от трети страни

Съществен скок на наетите у нас сезонни работници от трети страни

До началото на август регистрираните са над 10 500

"Обнадеждени сме от движението на въпроса за трудовата имиграция, особено след като ресорът беше поет от вицепремиера г-жа Николова", коментира Евгений Иванов.

"Доволни сме от заявената готовност за предприемане от кабинета на мерки, които да облекчат режима за влизане на работници от трети страни", каза Иванов. По думите му вече са внесени у нас близо 200 строителни работници от Индия, каза г-н Иванов.

Основна тема на срещата бяха предложенията на КРИБ за рационализиране на законодателството и процедурите за разрешаване на пребиваване и работа в Република България на чужденци от трети държави.

В Министерския съвет бяха депозирани исканията на КРИБ отделно и като продължение на проведената работна среща от 26 ноември 2019 г. в Министерски съвет. Тогава бяха представени писмени предложения от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели /АОБР/ за промени в нормативната уредба за трудовата имиграция, като исканията на КРИБ касаят конкретни проблеми при осъществяване на внос на работна сила в отделните категории.