Одобрена е Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Стойността й е 2,9 млрд. евро, от които от които 2,3 млрд. евро са европейски средства. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева след редовното правителствено заседание.

„Когато влязохме в политически мандат през месец ноември, програмата беше предпоследната, като обем забележки - 426 в хода на тези пет месеца", припомни Танева. През този програмен период, съгласно одобрената вече ПРСР, в подкрепа на бизнеса в земеделието ще бъдат предоставени 1,111 млрд. евро.

За инвестиции в околна среда, включително и биопроизводство - 919 млн. евро, а 750 млн. евро ще подкрепят развитие на публичната инфраструктура по подхода „Лидер".

Тече процедура за приемане на наредба за мярката „Млад фермер", която вече няма да се отвори с риск за държавата, с оглед на одобрената ОП „Развитие на селските райони, стана ясно от думите на земеделският министър.

Интересът към ПРСР бил голям. „Вече заявената подкрепа е значително над бюджета, с който се отвори мярката, което означава, че ще има класиране на проектите и ще има бенефициенти, чиито заявления няма да има как да се одобрят", коментира Танева.

До края на годината се планира да бъдат отворени още и мярка 4.2, касаеща преработвателите на земеделска и селскостопанска продукция и втори прием на мярка 4.1 в късна есен, когато следва да е възможно инвестирането в хидромелиоративна инфраструктура.