Заявлението на управляващото мнозинство, че подзаконовите нормативни актове, необходими за влизането в сила на направените промени в осигурителното законодателство няма да бъдат приети без провеждане на задълбочена дискусия, която да се проведе през първото тримесечие на 2015 г. е признак на връщане към здравия разум.

Това се казва в позиция на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ).

Те са убедени обаче, че няма никакви възможности за „законодателен ремонт" на направените промени, освен тяхната пълна отмяна. Никакви редакционни и козметични поправки няма да могат да отстранят изначалните дефекти на започналото настъпление срещу втория стълб на социално осигурителната система у нас, заявяват от АИКБ.

Те потвърждават позицията си, че гласуваната от Народното събрание възможност гражданите да прехвърлят партидите си от универсалните пенсионни фондове (УПФ) към НОИ е принципно погрешна и създава големи рискове за състоянието на социално-осигурителната система, на капиталовия и финансовия пазар, на инвестиционния климат.

Ние не приемаме ерозирането на втория стълб на осигурителната система. Зад заявеното желание да се осигури „свобода на избора", стои огромната опасност да се срине капиталовия стълб на осигурителната система. От чисто правна гледна точка, предприетите промени са противоконституционни. Съмненията, че по този начин може да се стигне до „разчистване" на пазара също не са за пренебрегване, изтъква работодателската организация.

Декларира се, че АИКБ ще участва дейно и отговорно в предложените дебати, тъй като е от изключително значение запазването на съществуващия тристълбов модел и неговото прецизиране, а не фаворизиране на обособена част от модела за сметка на друга.

Това, се изтъква в позицията, несъмнено предполага отпадане на спорните изменения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО), водещи до съществени същностни изменения в КСО и предприемане на действия, които да водят до укрепване и на трите стълба на осигурителната система. Тук отново се налага да напомним за необходимостта от ограничаване на ранното пенсиониране, особено сред някои специфични професии от секторите „Отбрана" и „Сигурност" и радикалното пресичане на измамите при инвалидните пенсии.

От АИКБ предлагат освен социалните партньори в дебатите да бъдат сериозно ангажирани организациите, които представляват основните участници на капиталовия пазар - освен АИКБ, това са Асоциация на банките в България (АББ), Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Българска асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Асоциация на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ).