Първа инвестиционна банка (ПИБ) е кредитирала с 59 млн. евро "Елтрейд къмпани" ЕООД - фирмата, спечелила търга за „Кремиковци".

Това става ясно от изявление на банката, според които това е обикновена търговска сделка, която ще допринесе за съживяването на икономическата активност в София.

Припомняме, регистрираната преди по-малко от месец фирма бе единственият кандидат, отговарящ на условията, за активите на Кремиковци.

До 19 април "Елтрейд къмпани" ЕООД трябва да внесе по сметката на синдика на комбината сумата от 316 млн. лева.
От ПИБ коментират, че Кремиковци АД е познат като клиент на Банката в продължение на приблизително 10 години от времето преди продажбата му на „Глобал Стийл Холдинг Лимитид" през 2005 г.

В тази връзка от Първа инвестиционна банка АД заявяват, че познават добре производствените активи на комбината и не е билотрудно да направят оценката на рентабилността на проекта.

Според ПИБ"Елтрейд къмпани" ЕООД ще има добра възможност да осъществи проекта и една от причините за това е, че вече има сключени предварителни договори за продажбата на част от неработещите активи на комбината.

От ПИБ успокояват жителите на София, че Кремиковци АД няма да замърсява въздуха. Това се дължи на факта, че мръсните производства - коксохимическото и доменните пещи - не могат и няма да бъдат възстановени за работа. Така източникът на серни окиси и други замърсители на въздуха е спрян безвъзвратно.

Част от производствата в Кремиковци АД могат да бъдат пуснати в експлоатация. Това са стоманодобивното производство и по-специално Пещ №3, непрекъснатото разливане на стомана и Стан 1700. Дали и как ще стане това е въпрос на преценка от страна на фирмата купувач, уточняват от банката.

Те коментират, че с незначителен размер допълнителни инвестиции тези производства могат да бъдат стартирани, което ще осигури работа за приблизително 1 000 души.

От изявлението става ясно също така, че банката е правила анализ на очакваните парични потоци и при двата сценария - действащо предприятие и ликвидация на активите. И в двата случая нормата на възвращаемост на инвестицията покрива в достатъчна степен риска от проекта.