Софийски Административен съд спря предварителното изпълнение на решенията на шефа на Агенция „Митници", с които е отнет лицензът на „Лукойл Нефтохим Бургас" АД.

Делата срещу двете решения са образувани по жалба на Лукойл.

Съдът е преценил, че са налице достатъчно доказателства, обуславящи извода, че предварителното изпълнение ще причини на жалбоподателя значителна или трудно поправима вреда.

Този извод съдът е направил, след като е съобразил обстоятелството, че жалбоподателят е лицензиран складодържател и по отношение на него е приложим режимът на отложено плащане на акциз.

Съобразил е също така и обстоятелството, че са сключени договори с „Холдинг БДЖ" ЕАД и „Столичен транспорт" ЕАД, по силата на които жалбоподателят е доставчик на дизелово гориво.

Агенция "Митници":
Възползваме се от правото си и ще обжалваме

Представено е и писмо от „Бългериан Авиейшън Груп", видно от което, не съществуват алтернативни източници за доставка на авиационни горива.

Определенията подлежат на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването им на страните.
На практика това означава, че складовете остават запечатани, докато не изтече този срок и евентуалното постановление на състава на ВАС.

Самите две дела ще бъдат разгледани по същество от Административен съд София - град на 31 август.

Междувременно от БДЖ съобщиха, че Лукойл е възстановил регулярните доставки на гориво за нуждите на железницата.

До това споразумение се е стигнало след разговори между ръководствата на двете компании.

От БДЖ поемат ангажимента в най-кратък срок да се намери решение за изплащането на задълженията на Холдинг БДЖ ЕАД в размер на 2,5 милиона лева към фирмата доставчик.

Припомняме, миналата седмица със заповед на шефа на митниците Ваньо Танов бяха запечатани двата акцизни склада на Лукойл. Причината е, че комбинатът не е спазил законовия срок за монтиране на измервателни уреди, отчитащи количествата гориво.

Това доведе до ситуация, в която Лукойл трябва да спре производството на петролни продукти, които от друга страна затрудни тези клиенти, които разчитат на 100 процента на доставките от Лукойл.