Със сключването на двустранната Спогодба за международни автомобилни превози на пътници и товари между България и Черна гора ще се постигне по-голяма ефективност на превозите, защото се преодоляват редица препятствия и бариери. Спогодбата приближава двете държави към либерализиране на двустранния и транзитен превоз на товари.

Това стана ясно при подписването на документа от министъра на транспорта Росен Желязков с черногорския му колега Осман Нуркович.

Това се очаква да подсили още повече стокообменът между двете страни, постигнал до 40% ръст през 2018 г. Спогодбата влиза в сила един месец след подписването й

В изявлението си пред медиите транспортният министър Росен Желязков посочи, че целта на спогодбата е да се премахне разрешителният режим за международни автомобилни превози на пътници и товари между България и Черна гора. Със спогодбата се дава началото на нова правна рамка и регулация, уточни той.

Желязков поясни, че се е получил интересен разговор, който се очаква да продължи. Той е свързан с научените от България уроци в процеса на управление на европейските средства, управление на инфраструктурата, на операторите, в процеса на концесиониране на важни инфраструктурни проекти и грешките, които сме научили през годините, отбеляза транспортният министър.

От своя страна Нукович посочи, че за него е голямо удоволствие да подпише двустранното споразумение за международни пътници и товари между двете държави. По думите му Черна гора от своята независимост от 2006 г. разработва и съгласува споразуменията с европейските държави.

Транспортният министър на Черна гора обясни, че споразумението има за цел да осъществява както международен превоз на пътници и товари от едната до другата държава, така и превоз от трети държави, чиито превозни средства преминават през територията на двете държави. Нуркович изтъкна, че спогодбата ще окаже най-голямо влияние в стопанските субекти между двете държави, които се занимават с такъв тип превози.