Цените на жилища продължават да падат през третото тримесечие на годината спрямо същия период на предходната година.

Това показват данните на Националния статистически институт, цитирани от Money.bg.

Средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0,5 на сто през третото тримесечие на тази година спрямо второто, показват данни на Националния статистически институт.

Спрямо съответното тримесечие на предходната година средното намаление на цените на жилищата е 2,2 на сто.

През третото тримесечие на 2012 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 17 от областните градове, като по-значително е в Кюстендил - с 3,5 на сто, Монтана - с 3,4 на сто, и Пазарджик - с 2,7 на сто. В Хасково няма промяна в цените на жилищата. Намаление на цените е регистрирано в 10 от областните градове.

Средната пазарна цена на жилищата за страната през третото тримесечие на 2012 г. е 881.21 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София - 1 447.33 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 425.83 лв./кв. м, и Бургас - 1 135.83 лв./кв. метър.