В Бургас стартира проекта "Надграждане на ЦПО към АИКБ със съвременен център за практическо обучение по заваряване", разработен от Асоциация на индустриалния капитал в България и финансиран по програма ФАР.

Неговата основна цел е оборудване на съвременен многофункционален център за обучение на заварчици, състоящ се от зала за обучение по теория и зала за обучение по практика на територията на Спартак АД - град Бургас.

В центъра ще получат професионална квалификация 40 безработни лица на възраст до 29 години, а други 40 заети лица  ще могат да повишат и разширят своята професионална квалификация в сферата на машиностроенето.

Една от целите, поставени в проекта е подобряване пригодността за заетост и повишаване  адаптивността на дългосрочно безработни лица и младежи чрез предлагане на квалификация, пригодена към нуждите на българските машиностроителни компании.