Комисията за защита от дискриминация (КЗД) в свое решение предписа на регионалния министър и на министъра на финансите да изготвят и внесат за разглеждане в МС предложения за нормативни промени във връзка с цените на винетните такси, съобщават от Комисията.

От Комисията поискаха месечният размер на таксата да не надвишава 10% от годишния размер, седмичният размер да не надвишава 5% от годишния размер, а дневният размер да не надвишава 2% от годишния размер.

Припомняме, на 16 февруари 2011-та КЗД обяви за дискриминационни цените на винетките, валидността на годишната винетка и липсата на дневни винетки за пътни превозни средства от 3-та категория.

Това решение на комисията бе обжалвано пред Върховния административен съд от министрите на финансите, на вътрешните работи и на благоустройството, като заседанието на ВАС е утре - 20 декември.

Да се създаде възможност за валидизиране на годишната винетка за срок от една година, считано от дата, посочена според нуждите и на отговорността на потребителя; Да се въведат дневни винетки за ППС от ІІІ категория (ППС под 3,5 тона).

КЗД препоръча на Министерски съвет да приеме горепосочените промени в съответните подзаконови нормативни актове; да обсъди нормативни промени с цел събиране на винетните такси по електронен път и за замяна на физическите винетни стикери с електронна винетка.

КЗД препоръча на НС да приеме изменения в Закона за пътищата, така че размерите на таксите за ползване на пътната инфраструктура за определен период да са пропорционални на продължителността на ползването на пътната инфраструктура.