Над ¾ от работните места са в малкия бизнес и на него се падат над 2/3 от брутната добавена стойност на страната. Малките и средни предприятия не са напълно наясно от последиците на конкретни политики спрямо климата и околната среда.

Toва заяви председателят на Асоциация на индустриалния капитал в Българя (АИКБ) Васил Велев на форум на тема "Малки и средни предприятия (МСП), предприятия на социалната икономика, занаяти, свободни професии: възможности и предизвикателства на зеления преход".

По думите му малкият бизнес и средната класа са основата на демокрацията в страната - икономически независими хора, които не са подвластни и не се поддават на манипулация и влияние. За да се запази този дял, са необходими широкообхватни и целенасочени мерки за малкия бизнес и изискванията за прехода за устойчивост и възможности за управление на екологичния преход, по начин, който ще им помогне да развият своята конкурентоспособност, обясни Велев.

Той посочи, че малките и средни предприятия се борят с възстановяването си от ковид пандемията и войната в Украйна. Необходимо е да се предостави подходяща гъвкавост и всеобхватна програма за микро-, малкия и среден бизнес за екологизиране и спазване на законодателството за прехода към въглеродно неутрална икономика, подчерта Велев.

"Нека да видим и слонът в стаята. Не успяхме да си отговорим на два въпроса - ако наистина приоритет е опазване на околната среда, зеленият преход, въглеродно неутралната икономика, защо тогава палим наново въглищните централи? Как ЕС възнамерява да направи зеления преход без базова индустрия", недоумява Велев.

Сега ме изправени пред риска да приключим с базовата индустрия. Как ще направим зеления преход без метали, индустрия и химия, запита Велев и предупреди, че може да има системен бъг в софтуера на управление на Европейския съюз.

Васил Велев: Бизнесът пред избор – плаща или заплати, или ток

Васил Велев: Бизнесът пред избор – плаща или заплати, или ток

Ощетяваме българските потребители и награждаваме Руската федерация, каза той