Синдикат "Образование" апелира към МОН, Министерството на здравеопазването и прилежащите им институции, да бъдат безкрайно търпеливи и да уважават повишената предпазливост и страховете на работещите просветни дейци и да не преекспонират с тяхното усещане за уязвимост.

Това заявяват от Синдиката в своя позиция до медиите.

Синдикатът приема всички препоръки и указания на МОН и МЗ, но ясно пояснява, че този алгоритъм е пожелателен и в много от групите и градините няма как да се случи. Децата не могат да бъдат с предпазни маски или да спазват социална дистанция, подчертават те.

В този смисъл от Синдикатът заявяват, че при работата в тази трудна и деликатна ситуация, отговорностите ще бъдат солидарни - от родителите, от образователната институция, от МОН, от МЗ и от правителството. 

От Синдикат "Образование" отбелязват, че приемат безусловно решението на някои педагози и служители да определят себе си в рискова категория. По думите им тези работещи щели да започнат работа, когато те самите са готови за това.

Затова от Синдиката се обявяват, че ще защиват всички педагогически и непедагогически специалисти, определили себе си в рискова категория.

КТ "Подкрепа" апелира към българските родители, с деца в предучилищна степен и ясли, да се отнасят предпазливо, спазвайки мерките и правилата, и да бъдат толерантни партньори на работещите в образователните институции.

По подобен начин изглеждали нещата и в процесите по подготовка на матури и НВО. Редица работещи в системата са заявили че няма да участват в деня на изпита поради страх и повишена предпазливост, формирана през последните три месеца. Синдикатът приема решението и самоопределянето на тези работещи и ще ги защитава с всички сили и средства.

По тяхно проучване процентът на не-участващи е сравнително нисък и не съществува риск за провеждането на тези важни изпити. Въпреки това от Синдиката са на мнение, че по-важното политическо решение би било провеждане на дистанционен изпит, поглеждайки към европейските практики, и вероятно това политическо решение щяло да следва през новата учебна година.