69,2% от учителите очакват увеличение с 30%, а 26% очакват увеличение с 20% на заплатите си. Това посочват от образователния синдикат към КТ "Подкрепа" след като са направили собствено проучване сред членовете си. Подобно е и разделението при очакванията от кога да бъде въведено това увеличение - със задна дата от началото на 2023 г. или от 1 юли тази година.

Ако няма увеличение на работните заплати, 56,2% са готови на ефективна национална стачка, а 17,1% са за символична предупредителна стачка. 9,6% са готови да се стачкува така че да не се завърши учебната година.

93% от респондентите са убедени, че учителската заплата трябва да запази ниво 125% от СБРЗ за страната, а 91% смятат, че България не може да си позволи недофинансирано образование.

Интересното е, че в националното проучване на синдикат "Образование" за важните приоритети в системата, респондентите (учители, служители и заинтересовани) са подредили по важност заплащането не на първо място, а едва на трето, с което се иска стратегия на финансиране на образованието с 6% от БВП.

На първо и второ място като приоритети се поставят промяната на учебните планове, програми с нови такива, които са олекотени и по-близки до естетиката на ученика, както и незабавни промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Сред приоритетите, за които настояват от КТ "Подкрепа", да си постави новия министър са и механизми за запазване от учителското съсловие от прегаряне, включване на родителите във възпитателния процес със задължения и права и прекратяване на практиката за политическо толериране на родителите. Промяна на режима на санкциониране на ученици, за да не се отменят непрестанно тези санкции от МОН и РУО.

Учителите с вързани ръце срещу недисциплинирани ученици

Учителите с вързани ръце срещу недисциплинирани ученици

Редица мерки са неприложими от 1 до 4 клас

Конкретно се посочва, че трябва да се отмени Наредбата за приобщавото образование и да се създаде нова. Нужно е да се осигури финансиране на педагогически длъжности като асистенти, медиатори, ресурсни учители, психолози, педагогически съветници, кариерни консултанти и др.

Също така според анкетата на синдиката се появяват и мнения за нуждата от процес на преминаване на образование без задължителни учебници.

Синдикати обсъждат учителска стачка, може да засяга и учебния процес

Синдикати обсъждат учителска стачка, може да засяга и учебния процес

Трябва да бъде наложено учениците да спазват правилата