Децата на родители със средно и висше образование се справят поне двойно по-добре с учебния материал от децата от необразовани семейства.

Анализ на дистационното обучение в електронна среда, изготвен от служебния екип на Министерството на образованието и науката, обаче отчита, че по време на онлайн обучението ножицата между двете групи се е разтворила дори още по-широко.

От МОН посочват, че анализът, представен в края на миналата седмица, показва някои притеснителни резултати - задълбочаване на образователните неравенства, влошаване на мотивацията, ангажираността и знанията на голяма част от децата и риск от увеличаване на отпадащите от образователната система.

На националното външно оценяване по български език и литература в VII клас през тази година учениците, чиито родители не са посещавали училище, са постигнали едва 25% от средния резултат за страната. Половината от средния брой точки имат децата от семейства с основно образование. На противоположния полюс са седмокласниците с родители висшисти - те надхвърлят средния резултат с 29%.

Учениците от семейства със средно образование пък имат резултати около средното равнище.

МОН започва да харчи 140 млн. лв. за дистанционно обучение, включва и детските градини

МОН започва да харчи 140 млн. лв. за дистанционно обучение, включва и детските градини

Стартират два проекта по европейски фондове за възстановяване след коронавируса

Подобна е картината и на изпита по математика след VII клас. Децата на висшистите са показали резултати с 39% над средните, докато учениците с неграмотни родители са постигнали само 38% от средното равнище. Разликата е над 3,5 пъти.

Просветният министър проф. Николай Денков отбеляза, че учениците, получили под 30% от максималния брой точки на националното външно оценяване след VII клас по български език и литература, са приблизително 21%, а на изпита по математика такива са почти половината. По негови думи това означава, че всяко пето дете не се справя с материала нито по български език и литература, нито по математика и е пред риск от отпадане от образователната система.

От подобен порядък са разминаванията в знанията на учениците и в другите класове, които се явяват на национално външно оценяване и държавни зрелостни изпити.

Онлайн обучението занижи качеството

Онлайн обучението занижи качеството

Двама бивши министри, Тодор Танев и Владимир Атанасов

При зрелостниците от семействата с най-висок и с най-нисък образователен статус разминаването в знанията по български език и литература е почти 2,5 пъти. Докато децата на висшистите постигат 118% от средния резултат, то тези на неграмотни родители - едва 48%.

Данните от националните изпити показват и че онлайн обучението се е отразило значително по-зле на учениците от по-слабо образовани семейства, отколкото на техните връстници с по-добре образовани родители. През тази година в VII клас резултатите по български език и литература при първата група се влошават с 13,8% спрямо 2019 г., докато при втората - само с 1,5%. По математика спадът в резултатите е съответно 15,6% и 1,4%.

Подобно е положението и на матурата по български език и литература в XII клас. Зрелостниците от необразовани семейства показват с 11,1% по-слаби резултати спрямо 2019 г., докато постиженията на дванадесетокласниците с родители висшисти намаляват с по-малко от 1% в сравнение с последната година с нормално присъствено обучение.