"Българските студенти заминават да учат навън не защото нашето образование е лошо, а защото у нас няма ясни перспективи пред тях. Липсата на сигурност е причината кадрите да избират чужбина. Това заяви ректорът на УНСС проф. Стати Статев на кръгла маса на тема "Бизнес и образование - перспективи и предизвикателства", организирана от "Национална компания индустриални зони" ЕАД /НКИЗ/.

Изискване към нашето министерство е да си направи поръчката за кадрите, които ще й трябват, допълни той.

Освен това Статев е на мнение, че студентите в държавaта се унижават да плащат такса за обучение и общежитие, като би трябвало да получават стипендия и да бъдат обвързани с 5-годишен трудов договор след завършване на висшето си образование.

"Седите и чакате специалисти, но чакате ние да ги направим и да кажете, че не стават за нищо", възмутен е ректорът.

Като добра практика според него са се утвърдили стажовете, които фирмите предлагат на студенти от трети курс. По думите му младежки икономически форум също допринася за възможностите, но трябва да се засилим там, където нещата не се използват.

Доц. Георги Вълчев от Софийски университет заяви, че от СУ се очаква да задава тон във висшето образование като най-старият университет в България.

"Трябва да се търси по-голямо сътрудничество в магистърските програми", смята той. Сътрудничеството с бизнеса там отваря по-големи възможности за програми, които отговарят на реалните нужди. Профилираните специалисти излизат през магистърските програми, акцентира преподавателят.

Според Вълчев "на висшите училища не трябва да се гледа като на институции, които веднъж, издали една диплома, са приключили с подготовката на един специалист". Изключително важна е и актуализацията на подготовката и следенето на иновациите в полето на професионална реализация.

"Ако не решаваме и проблемите на средата, няма как да решим останалите проблеми. Затова са нужни професионални преподаватели, посочи Вълчев.

Министерството на икономиката изготвя Наредба за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за осъществяване на обучение чрез работа. Това информира заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова.
Включването на работодатели в информационната база данни ще бъде доброволно и няма да се изисква държавна такса от страна на работодателите. Информационната база данни на работодателите ще е публично достъпна.

Заместник-министър Иванова посочи, че политиката на Министерство на икономиката в процеса на въвеждане на дуалното обучение в България е насочена към преодоляване на недостига на квалифицирани кадри за предприятията в България и намаляване на младежката безработица. Министерството подкрепя и активното участие на бизнеса в изготвянето на учебните програми за дуално обучение, стана ясно по време на срещата.