Върховният административен съд отмени решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от 2018 г., с което се забранява концентрацията между "Инерком България" и предприятия от групата на "ЧЕЗ България". Преписката е върната на КЗК за ново произнасяне и прилагане на закона.

Според върховните съдии пазарният дял на "Инерком" и ЧЕЗ не би бил достатъчен, за да обоснове евентуалното наличие на господстващо положение. Установява се, че общия пазарен дял на участниците през 2016 г. и 2017 г. след осъществяване на сделката - на база произведено количество електрическа енергия спрямо общо произведените количества от фотоволтаични централи и на база инсталирани мощности от фотоволтаични централи, би бил в нисък размер и това не би попречило на ефективната конкуренция на пазара.

От КЗК отново спряха "Инерком" за сделката с ЧЕЗ

От КЗК отново спряха "Инерком" за сделката с ЧЕЗ

Има съдебно дело, мотивират се от Комисията

Нотифицираната сделка не може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение според условието на чл.26, ал.1 (изм.) от Закона за защита на конкуренцията. При този извод е безпредметно обсъждането на условията по чл.26, ал.2 (изм.) от ЗЗК, при наличието на които КЗК може да разреши концентрацияq дори и да има налице установяване или засилване на господстващо положение.

Според назначена и приета съдебно-икономическа експертиза делът на обединената група на база инсталирани мощности във фотоволтаични централи е 2,517%. Този размер е много по-нисък от изискването на Методиката за общ пазарен дял поне над 15% на предприятията-участници на съответния пазар. Като следва да се посочи, че според същата методика притеснителен общ пазарен дял на дружества - участници в концентрацията би могъл да бъде този, който надхвърля 40%.

Съдът отхвърли жалбата за забавяне на продажбата на ЧЕЗ

Съдът отхвърли жалбата за забавяне на продажбата на ЧЕЗ

Решението може да се обжалва в седемдневен срок

В случая дела на обединената група е много по-нисък дори от 15-те%, за които се приеме, че пазарният дял на предприятията-участници на съответния пазар не е притеснителен и концентрацията не би възпрепятствала съществено конкуренцията, пеше в решението на ВАС.

Според ВАС изводът на КЗК, че с нотифицираната сделка се създавали предпоставки до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група, е неправилен, а неправилен е и изводът, че производителите на електрическа енергия от фотоволтаици имат съществено предимство пред останалите производители на електрическа енергия, тъй като формират по-ниска цена поради "нулевия" разход за производствен ресурс.

КЗК неправилно е отчела като "друго обстоятелство" участието на групата на ЧЕЗ на вертикално свързаните пазари. А именно - на пазара на разпределение, пазара на снабдяване/доставка на електроенергия и пазара на търговията с електрическа енергия. За да се отрази съществено на тези пазари е необходимо обединената група да има силни позиции на засегнатия от концентрацията пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Необходимо е засягането да е толкова съществено, че да промени конкуренцията на другите незасегнати пазари. А в случая участието на обединената група на засегнатия пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи, е толкова малко, че то не се отразява на самия засегнат пазар. Още по-малко то може да повлияе на другите три много по-големи и значими пазари.

Поради тези причини, както и поради допуснати процесуални нарушения, решението на КЗК е незаконосъобразно. Решението на ВАС може да бъде обжалвано пред петчленен състав.

Срокът изтече, "Инерком" не са платили още за ЧЕЗ

Срокът изтече, "Инерком" не са платили още за ЧЕЗ

Сроковете са договорени през февруари

Припомняме, след като на 22 февруари 2018 г. стана ясно, че чешката ЧЕЗ е одобрила сделката за продажба на активите в България и купувача "Инерком Груп", последва скандал, който предизвика министърът на енергетиката Теменужка Петкова да подаде оставка, защото познава собственикът на фирмата Гинка Върбакова. Тази оставка така и не бе приета от премиера Бойко Борисов и Теменужка Петкова довърши мандата с правителството само преди ден.

Скандалът през 2018 г. обаче прехвърли границите на страната към Чехия. По искане на БСП в парламента бе създадена и временната комисия по случая ЧЕЗ, която обаче завърши работа със заключението, че й е необходима още информация.

Междувременно сделката на "Инерком" се развали, а "Еврохолд" получи разрешение да закупи активите на ЧЕЗ.

КЗК разреши на "Еврохолд" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България

КЗК разреши на "Еврохолд" да придобие бизнеса на ЧЕЗ в България

Сделката мина одобрението на регулатора