Бившият изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг (БЕХ) Петьо Иванов е бил в конфликт на интереси, докато е съвместявал този пост с участието си в съвета на директорите на "Булгаргаз". Иванов бе отстранен от поста през юли т.г. 

Жаклен Коен е новият стар директор на БЕХ

Жаклен Коен е новият стар директор на БЕХ

Рокади с протоколно решение на министър Теменужка Петкова

Решението на Антикорупционната комисия е взето на 18 септември, но е публикувано днес.

От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) пишат, че като шеф на БЕХ Иванов неправомерно е гласувал сам за себе си при назначаването си в "Булгаргаз". Той сам си е определил заплатата.

За това му е наложена глоба от 15 хил. лв. и е постановено отнемането на получените доходи (около 60 хил. лв., ако се съди по декларация пред самата КПКОНПИ). Актът може да се обжалва пред Административен съд - София, в срок от 14 дни след връчването, което не е ясно кога е станало. Към момента няма данни за постъпила жалба срещу това решение

Над 600 млн. лв. дължи ТЕЦ "Марица-изток" 2 на БЕХ

Над 600 млн. лв. дължи ТЕЦ "Марица-изток" 2 на БЕХ

Основният проблем на централата били разходите за емисии

От Антикорупционната комисия дават конкретни примери за установения конфликт на интереси. В един от тях се казва: "на 03 декември 2018 г. в град София (Иванов) е подписал сам със себе си Договор № РД-ЛС-БГ-31 за възлагане на управлението, от една страна като Изпълнителен директор на БЕХ, а от друга страна като член на СД на "Булгаргаз" ЕАД, с което е нарушил забраната по чл. 58, изр. второ от ЗПКОНПИ".