Комисията за енергийно и водно регулиране предлага 46,88 лв./MWh цена на природния газ от 1 юли 2021 г.

В нея не са включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Предложението беше направено на открито заседание на КЕВР.

Изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павлов изрази съгласие с изводите от доклада на енергийния регулатор. Той поясни, че след внасянето на заявлението на 10 юни котировките на петрола и на петролните продукти и цените на европейските газови пазари продължават да се повишават заради нарасналото търсене на тези горива. От изнесените от него данни стана ясно, че за последните 6 месеца международните цени на петрола са се повишили с над 50% и са достигнали 75 щатски долара/барел. За същия период осреднената цена на природния газ е нараснала със 70% - от 16 евро до над 28 евро/MWh. Павлов обаче изтъкна, че независимо от това цената, която "Булгаргаз" ще предложи за юли, ще бъде с над 10% по-ниска от цените на европейските газови борси.

По-скъп природен газ за юли прогнозира "Булгаргаз"

По-скъп природен газ за юли прогнозира "Булгаргаз"

Цената ще стане 44,72 лв./MWh и то без в нея да са включени цените за достъп, пренос, акциз и ДДС

От своя страна председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изрази тревогата на регулатора, че високият ръст на цените на горивата неизбежно ще наложи сериозна корекция в ценовите решения, които Комисията предстои да приеме на 1 юли, както по отношение на цената на природния газ, така и за цените на топлинната енергия. По негови думи от юли се предвижда сериозно увеличение на цените за потребителите на природен газ и на топлинна енергия.

На 1 юли"Булгаргаз" ще представи в КЕВР актуализирано заявление с отчетна информация към 30 юни за цените на пазарните индекси на европейските газови хъбове, както и информация за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари за юни 2021 г.

Решението за утвърждаване на цена за юли 2021 г., по която "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, КЕВРа ще вземе на закрито заседание на 1 юли.