Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Съвета на ректорите в България акад. Лъчезар Трайков, в която настоява да се направи необходимото студентските общежития от обекти на свободния пазар на електрическа енергия, да преминат към регулирания пазар, при който цените се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране, съобщиха от Пресслужбата на обществения защитник.

Поводът за това становище е постъпилата в институцията на омбудсмана позиция от Национално представителство на студентските съвети, с настояване студентските общежития да преминат от небитови към битови клиенти на електроенергия, т.е. да не се налага студентите да плащат промишлен ток.

Проф. Ковачева посочва, че в тези общежития живеят над 50 хиляди студенти, като голяма част от тях нямат възможност да заплащат сметките си за ток, защото цените на електроенергията на свободния пазар са непосилни за тях.

"Заплащането на студентско общежитие на човек се е увеличило 3 пъти спрямо 2020 г. Има риск хиляди студенти да напуснат своите студентски общежития, респективно да прекъснат образованието си", пише Диана Ковачева.

Тя допълва, че съгласно чл. 4, ал. 1, изр. 1 от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове: "Студентските общежития са жилищни сгради или обособени части от тях, предназначени за временно задоволяване на жилищните нужди на студентите, докторантите и специализантите".

Омбудсманът посочва, че функцията на студентските общежития е да задоволява жилищни нужди, т.е. електроенергия в тези обекти се използва от живущите в тях не за стопански, а за битови нужди.

Проф. Ковачева допълва още, че законодателят разграничава клиентите на битови и небитови, в случая на електрическа енергия, според това за какви цели се купува електрическата енергия.

"Без значение е дали са физически или юридически лица, както и вида на обекта". В този смисъл омбудсманът цитира решение на Върховния съд, с което аргументира тезата си.

МОН отпуска 151 милиона лв. за ремонт на общежития

МОН отпуска 151 милиона лв. за ремонт на общежития

Средствата са за ремонт, реконструкция, обновяване, доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на общежитията