Транспонираме законодателството си с газовата и електрическата директиви на ЕС.

Енергийната комисия в НС прие предложенията на кабинета в ЗИД на Закона за енергетиката. Създава се необходимата правна рамка по отношение на операторите на публично достъпни зарядни точки за зареждане на електрически превозни средства, която липсва в националното законодателство към настоящия момент.

До 8 часа е зареждането на един електромобил

До 8 часа е зареждането на един електромобил

Изминават 600 км за 12 лева

Други изменение се отнасят до правото на строеж, което да се учредява от собственика на земя в полза на трето лице за изграждането на сграда върху неговата земя, като в такъв случай третото лице става собственик на постройката.
Това се отнася за линейните енергийни обекти на техническата инфраструктура.

Целта на законопроекта е да бъде направено разграничение на случаите на разрешаване изграждането на площадкови енергийни обекти от случаите на разрешаването изграждането на линейни енергийни обекти, като за последните необходимо и достатъчно условие е учредено сервитутно право.

Електромобилите отделят 50% по-малко парникови газове от дизелите

Електромобилите отделят 50% по-малко парникови газове от дизелите

Едва 1,7% от новите автомобили, продавани в Европа, са електрически