Инсталираните мощности в България за производство на ток от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) са около 1 800 мегавата към края на миналата година, което е около една пета от всички мощности в страната.

Това съобщи изпълнителният директор на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) Ангелин Цачев пред БНР.

От тях 1 100 мегавата са фотоволтаични централи, а останалите 700 - вятърни паркове. През 2020-а те са произвели повече ток от количествата, които им е определил енергийният регулатор за купуване по преференциални цени, като тази електроенергия е била продадена на свободния пазар, допълни Цачев.

ВЕИ са най-големият източник на електроенергия във Великобритания

ВЕИ са най-големият източник на електроенергия във Великобритания

Изкопаемите горива, предимно газ, са 41%

Само през миналата година "пряко присъединени са 77 мегавата фотоволтаични централи".

"Заявките за 2021 година са 114 мегавата да бъдат присъединени, като очакваме през следващите години те да нараснат. Предвижданията са до 2024 година да бъдат инсталирани още 700 мегавата вятърни централи и над 1 600 мегавата соларни паркове и още около 219 мегавата мощности от биомаса", уточни Цачев.

Що се отнася до това дали системата има нужда от всички тези мощности, той отбеляза, че всички новоизградени мощности щели да реализират продукцията си на пазарен принцип.

ВЕИ вече са най-големият източник на електроенергия в ЕС

ВЕИ вече са най-големият източник на електроенергия в ЕС

40% от енергията е от ВЕИ, докато само 34% е от изкопаеми горива

"Предполагам, че всеки един инвеститор, за да започне да прави такава голяма инвестиция, той си е развил пазарен модел и си е намерил пазар за електроенергията, която иска да произвежда", отбеляза шефът на ЕСО.

Ангелин Цачев разкри и как се справя електроенергийната ни система, след като вече няма студен резерв.

"От 2 февруари Електроенергийният системен оператор плаща и закупува на пазарен принцип само и единствено мощности за осигуряване на оперативните резерви, като тези мощности се осигуряват само от водноелектрически централи или работещи, подчертавам думата - работещи, блокове на топлоелектрическите централи", уточни той.

Страните трябва да удвоят усилията си за увеличаване предлагането на ВЕИ енергия

Страните трябва да удвоят усилията си за увеличаване предлагането на ВЕИ енергия

Докато светът се възстановява от кризата с новия коронавирус