"Азеркосмос" започва да предоставя нова услуга - спътниково интернет обслужване Azconnexus. Това осигурява високо качество и сигурна спътникова интернет връзка за бизнеса в Азербайджан, предаде blacksea-caspia.

Azconnexus доставя непрекъснати, сигурни и висококачествени услуги, чрез телекомуникационния спътник на "Азеркосмос" - Azerspace-1. Тази платформа за множество услуги поддържа различни типове трафик, включително и неограничен пренос на видео, аудио, информационни масиви, глас и предаване на данни, като позволява на потребителите да се радват на висококачествена интернет връзка.

Той предоставя решения за предприятията, които са разположени в райони, където кабелният интернет и мобилното покритие са недостъпни, връзката е твърде, бавна за да обслужва бизнес процесите, или 3G/LTE скоростта е незадоволителна.

Предприятията и индустриалните отрасли, които могат да имат полза от Azconnexus, включват управлението и отбраната, службите за спешна помощ и възстановяване при бедствия, минното дело, доставката на видо и друго съдържание, корабоплаването, туризмът, бензиностанциите и газовите станции, кафенетата и ресторантите, моловете и търговските вериги и други.

Вискокачественият спътников интернет в момента е достъпен и за хората, работещи на нефтените платформи в морето, минните площадки и в сферата на отбраната в отдалечени региони, в хотели и ресторанти на изолирани места, бизнес центровете в райони с недостатъчно интернет покритие, цифровите информационни центрове, както и на други места, представляващи предизвикателство от информационна гледна точка.

Допълнителна информация може да се получи от сайта на "Азеркосмос": www.azercosmos.az

 "Азеркосмос" е водещият спътников оператор в Закавказието. Azerspace-1 е телекомуникационен спътник, управляван от "Азеркосмос" и осигуряващ високо надеждни и широколентови решения за клиенти в Европа, Африка, Близкия Изток, Кавказ и Средна Азия. Спътникът е изстрелян през февруари 2013 година и е снабедн с 24 C-ленови транспондери и с 12 KU-лентови транспондери. Той е разположен на 46о Източна дължина.

През месец декември 2014 година, "Азеркосмос" получи правата да оперира и да комерсиализира Azersky, сателит за оптично визуално наблюдение на Земята с висока разрешаваща способност (различава обекти с размери до 1,5 метра). Така "Азеркосмос" влезе в комерсиалния бизнес на услугите за наблюдение на земната повърхност, включително и в областта на гео-информационните услуги.

Плановете за стратегическо развитие на компанията включват разширяване на покритието на пространството с което се оперира и на спектъра на спътниковите услуги. С тази цел, през 2018 година, "Азеркосмос" изстреля втория си телекомуникационен спътник Azerspace-2, като го изведе на геостационарна орбита 45о Източна дължина. Повече информация може да се получи на адрес: www.azercosmos.com.