"БДЖ - Товарни превози" ЕООД продава 50 локомотива и 1 вагон-отоплител.

Локомотивите и вагонът са пуснати на търг с тайно наддаване.

Всяка машина е пусната в отделен лот на търга.

Кредиторите поискали от БДЖ 40 млн. лв. до края на юни

Кредиторите поискали от БДЖ 40 млн. лв. до края на юни

На два транша по 20 милиона лева

Локомотивите, които БДЖ продава, са електрически, дизелови и маневрени. Те са произведени в Румъния и Чехия.

Най-ниската начална цена за локомотив е 78 000 лева.
Наддаването за най-хубавите локомотиви ще започва от 200 000 лв. Най-скъпата първоначална цена е в размер на 358 300.00 лева.
Първоначалната цена за вагона-отоплител е 24 900.00 лв.

Стъпката на наддаване за всички локомотиви и вагона-отоплител е в размер на 10% от първоначалната цена на актива за търга.

Виновните за унищожението на БДЖ да носят наказателна отговорност, иска НПО

Виновните за унищожението на БДЖ да носят наказателна отговорност, иска НПО

Защо одобрената от ЕК държавна помощ не е отпусната вече 8-ма година, питат ГИОРТ

Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване ще бъде открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му, информират от дружеството.

Търгът ще се проведе на 26 юни 2018 г., вторник, от 10 часа в сградата на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД в град София, на адрес ул. "Иван Вазов" № 3.

Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

Тръжна документация ще се продава всеки работен ден до 20 юни включително в сградата на "БДЖ - Товарни превози". Документацията струва 200 лева без ДДС и е невъзвръщаема.

Търсят цялостно решение за БДЖ

Търсят цялостно решение за БДЖ

МС отложи точката от дневния си ред

Депозитът за участие в търга e в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот и трябва да бъде внесен по банков път, и при условията, указани в тръжната документация, в срок до 22 юни включително.

Заявления за участие ще се приемат до 16 часа на 25 юни в деловодството на "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, град София, ул. "Иван Вазов" № 3, етаж 1.

Виновните за унищожението на БДЖ да носят наказателна отговорност, иска НПО

Виновните за унищожението на БДЖ да носят наказателна отговорност, иска НПО

Защо одобрената от ЕК държавна помощ не е отпусната вече 8-ма година, питат ГИОРТ

На 3 юли ще се проведе и повторен търг, като тръжната документация за него ще се продава до 27 юни включително, огледите на активите ще се извършват до 28 юни включително, а депозитът ще се внася до 29 юни включително. Заявления за участие се приемат до 2 юли. Всичките останали обстоятелства около втория търг ще бъдат както в първия търг.

В търга няма да се допускат до участие лица, които имат задължения към "БДЖ - Товарни превози" ЕООД и/или свързаните с него юридически лица - "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и/или "Холдинг БДЖ" ЕАД, към датата на подаване на документите за участие.

До участие няма да се допускат фирмите и лицата, които не са спазили горепосочените условия.

Снимка 362057

Източник: "БДЖ - Товарни превози" ЕООД