Ръководството на Българската народна банка е взело решение днес да промени Наредба № 6 на БНБ, която регламентира кредитирането на банки в левове срещу обезпечение, става ясно от съобщение на пресцентъра на централната банка.

От БНБ отбелязват, че то е в съответствие с представения вчера на консултациите при държавния глава план на БНБ и правителството за осъществяване на всички необходими мерки за гарантиране на банковата стабилност в страната.

Съгласно решението на банката, изискуемият процент на обезпечението се установява на 110 на сто от първоначалната сума на предоставения при необходимост ресурс. Досега наредбата предвиждаше 125 процента обезпечение за получения левов ресурс.

Освен това от БНБ са взели решение да намалят от 1 юли 2014 година лихвените проценти по депозити в Корпоративна търговска банка. Това беше очаквана мярка, тъй като именно КТБ беше една от банките на пазара, предлагаща най-атрактивни влогове.

Съгласно решението, лихвите по депозити се намалят до средните за пазара към месец май 2014 година. Към него момент средния лихвен процент по новите депозити за нефинансовите предприятия в лева е 2,11 на сто. В евро този процент е 1,94 на сто.

Що се отнася за домакинствата, средният лихвен процент по новопривлечените депозити през месеца е 3,59 на сто в лева и 3,44 на сто в евро.