Днес БНБ прие изменения в Закона за кредитните институции, определящи нови критерии за регистрацията на банки. Така това ще може да стане с минимален размер на капитала от 1 млн. лв., който трябва да бъде набран само със собствени средства на съдружниците и акционерите, без кредити.

Появява се и ново задължение, според което трябва да бъдат обявявани действителните собственици на бъдещата кредитната институция. Повишават се и изискванията към управителите на финансовите институции, като ще се взема предвид и тяхната репутация.

Детайлно се урежда начинът, по който заварените финансови институции ще трябва да изпълнят задължението си за пререгистрация в установения от закона срок, за да продължат да извършват дейност.

Промените са приети днес от Управителният съвет на Българската народна банка и са във връзка с Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции.

От офиса на Иван Искров изтъкват, че наредбата е в съответствие с промените на Закона за кредитните институции, както и с най-новите международни стандарти за борбата с изпирането на пари.