Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR) гласуван от Европейският парламент (ЕП) дискриминира пластмасовите опаковки. Това се казва в позиция на Браншова Асоциация "Полимери".

Пластамсопреработвателните компании в България и Европа са разочаровани от необоснованите мерки, насочени специално срещу пластмасите, които се основават предимно на емоционални мотиви.

Като примери се дават специалните цели за намаляване на определени пластмасови опаковки, изключения за композитни опаковки от квотите за използване на рециклирани материали и забраната на стреч фолио за еднократна употреба и др.

ЕК предлага мерки в помощ на "зеления преход"

ЕК предлага мерки в помощ на "зеления преход"

Очаква се потреблението на електроенергия в ЕС да нарасне с около 60% до 2030 г.

Припомняме, че миналата седмица ЕП прие преговорната си позиция относно Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR), предложен миналата година от Европейската комисия (ЕК). 

Поставените амбициозни цели за влагане на рециклирано съдържание трудно ще бъдат осъществени през следващите години, тъй като висококачествени рециклирани суровини доказано липсват днес. Линейните системи за управление на отпадъците в много държави-членки с все още открити депа и субсидирано изгаряне от години блокират необходимите допълнителни инвестиции във висококачествена инфраструктура и високотехнологични системи за събиране, сортиране и рециклиране.

ЕП ни насърчава да си поправяме уредите, а не да си купуваме нови

ЕП ни насърчава да си поправяме уредите, а не да си купуваме нови

С цел намаляване на въздействието на масовото потребление върху околната среда

Липсата на рационална подкрепа за индустрията за преработка и рециклиране на пластмаси е пропусната възможност. Трябва да се обърне внимание на теми, като увеличение на хранителните отпадъци, като директно последствие, тъй като не са преценени добре квотите за повторна употреба на опаковки и др., считат от "Полимери".

Те са убедени, че гласуваните промени няма да доведат до желаните екологични цели. Не е разгледано как да се постигнат и това ще създаде допълнителни затруднения пред изпълнението на целите през следващите години. Предложените цели са основани само на предположения.

Практически решения като системи, базирани на кредити и ясни изключения, трябва да бъдат включени в окончателната версия на Регламента, за да се позволи на индустрията ефективно да подкрепи пазара на висококачествени рециклирани материали, което да доведе до естествен ръст в наличните количества.

Приветстват се положителните изменения - по-специално изключването на опасни товари от обхвата на регламента, различните изключения при задълженията за повторна употреба и възможността за доказване на високи нива на рециклируемост за формати на опаковки съгласно приложение V.

ЕС намалява износа на отпадъци до трети страни, които не могат да го преработят

ЕС намалява износа на отпадъци до трети страни, които не могат да го преработят

Според ЕП износът на безопасни отпадъци и смеси от такива ще бъде разрешен само за държави извън ОИСР, които са съгласни и отговарят на критериите