В края на октомври 2014 г. депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 58,948 млрд. лева (74,9% от БВП), като годишният им темп на прираст е от 6,2% (спрямо октомври 2013-а), но при годишен ръст от 7,2% през септември. Това показват данните на Българската народна банка, цитирани от Money.bg.

Депозитите на нефинансовите предприятия са в размер на 16,332 млрд. лева (20,7% от БВП) в края на октомври, нараствайки на годишна база с 6,2% след повишение с 6,7% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия се понижават с 10% на годишна база след понижение с 3,7% през септември 2014-а година, като в края на октомври достигат 3,319 млрд. лева (4,2% от БВП).

В края на октомври депозитите на домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 39,298 млрд. лева (49,9% от БВП), нараствайки със 7,8% спрямо същия месец на миналата година, но след годишен ръст от 8,6% през септември 2014-а година.

Кредитите за неправителствения сектор в края на октомври са в размер на 55,983 млрд. лева (71,1% от БВП) при кредити за 56,022 млрд. лева към края на септември 2014-а година (71,2% от БВП), като нарастват на годишна база с 2,3% (спрямо октомври 2013-а) след повишение с 2,6% през предходния месец на настоящата година.

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия нарастват през октомври с 3% на годишна база след аналогично повишение през септември и в края на десетия месец на годината достигат 36,154 млрд. лева (45,9% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД са в размер на 18,541 млрд. лева (23,6% от БВП) в края на октомври 2014-а, като спрямо същия месец на 2013-а година те нарастват с едва 0,01% след повишение с 0,1% през септември.

В края на отчетния месец жилищните кредити са за 8,812 млрд. лева и нарастват на годишна база с 0,2% (при 0,2% годишно увеличение и през септември).

Потребителските кредити възлизат на 7,344 млрд. лева и са с 0,7% повече спрямо октомври 2013-а година (при годишен растеж от 0,8% през септември 2014-а).