Кабинетът "Денков/Габриел" подготвя законово въвеждане на еврото в България от началото на 2025 г. В тази връзка в Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван за публично обсъждане проект на постановление за изменение и допълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от юли 2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в Еврозоната.

В проекта се предлага да бъдат приети нормативни промени в постановлението от 2015 г. за създаване на предпоставки за по-ефективна и своевременна координация на управлението и изпълнението на подготовката на страната за членство в Еврозоната с цел България да въведе еврото от новата индикативна дата - 1 януари 2025 г.

Предвиждат се и промени по отношение на функциите и ръководството на част от работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България. Предлага се и създаване на нова подгрупа "Държавни ценни книжа" към работна група "Макроикономически анализи и публични финанси", която да отговаря за адаптирането на нормативната база и системите за работа с държавни ценни книжа от левове в евро.

ЕЦБ одобри проектозакона за БНБ с няколко забележки

ЕЦБ одобри проектозакона за БНБ с няколко забележки

Централната банка на България продължава с усилената нормотворческа работа по плана за въвеждане на еврото