Движението на лихвените равнища по кредитите продължава да е неустойчиво с месечни колебания в посока нагоре или надолу. Докато през юли статистиката на БНБ отчете, че лихвите по повечето заеми се увеличават, през август ситуацията е точно обратната.

"Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0,10 пр. п. до 2.94%, а по тези над 1 млн. евро - с 0,38 пр. п. до 2,19% през август 2021 година. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0,30 пр. п. до 2,41%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,61 пр. п. до 2,18 процента. През август 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада с 0,04 пр. п. до 2,58%, а по овърдрафта в евро запазва нивото си от 1,95%", съобщава Централната банка.

Августовското намаление на лихвите по бизнескредитите в повечето случай компенсира в пъти юлското им увеличение. Припомняме, че според БНБ: "Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,02 пр. п. до 3,04%, а по тези над 1 млн. евро - с 0,64 пр. п. до 2.76% през юли 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 0,15 пр. п. до 2.72%, а по кредитите над 1 млн. евро - с 0,09 пр. п. до 2,79 процента".

Лихвите по кредитите продължават да танцуват

Лихвите по кредитите продължават да танцуват

Поевтиняването на заемите за населението, като че ли приключва

Същите месечни колебания се наблюдават и по заемите за гражданите. "През август 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада с 0,04 пр. п. до 8,40%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,11 пр. п. до 8,95%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0, 03 пр. п. до 2,70%, а ГПР по тези кредити - с 0, 03 пр. п. до 2, 98%", пише в съобщението на БНБ. Само месец по-рано новините по потребителските заеми бяха с коренно противоположен знак. Тогава БНБ съобщаваше, че през юли 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0, 62 пр. п. до 8,43%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0,67 пр. п. до 9, 06 процента.

Само при жилищните заеми тенденцията към намаляване на цената за клиентите изглежда непроменена. И през юли там имаше намаление, макар и по-слабо от августовското. "При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0, 01 пр. п. до 2, 73%, а ГПР по тези кредити остава непроменен на ниво от 3, 01%", се казваше в съобщението на БНБ за юли.

Въобще, жилищните заеми са много гореща точка в целия рисков кредитен профил на банките. Неслучайно БНБ обяви, че ще удвои антицикличния капиталов буфер - от 0, 5% на 1% именно заради ръста в този тип кредитиране. Вярно е че този по-висок буфер трябва да влезе в сила едва от октомври 2022-а и ако до тогава има охлаждане при жилищните кредити, въвеждането му може да бъде отменено или нарастването му да бъде с по-малка стъпка.

Лихвите по кредитите за бизнеса тръгнаха нагоре

Лихвите по кредитите за бизнеса тръгнаха нагоре

Увеличение има и при обема на предоговорените и рефинансирани кредити

Но това до голяма степен зависи от ситуацията на имотния пазар и от апетитите на банките да поемат допълнителни кредитни рискове на него.