Втората мярка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще бъде отворена през октомври месец, съобщава от ведомството. Тя е с бюджет 30,6 млн. лв. и е за киберсигурност и ИКТ решения.

С безвъзмездните средства предприятията ще могат да си направят уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, системи за управление и др. Тя е с бюджет 30,6 млн. лв. за киберсигурност и ИКТ решения. Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация. Ще се финансират още повишаване на киберсигурността, както и софтуер за оптимизиране на управленските решения, защита на информацията в локални мрежи и др. С мярката предприятията в страната ще могат да подобрят дигиталния си маркетинг и информационната си сигурност.

По нея българските компании могат да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране.

В момента процедурата "Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП" е публикувана за обществено обсъждане, а предложения и коментари могат да се правят до 30 септември 2022 г. включително, на адрес: https://bit.ly/3B1Myof. След приключването на общественото обсъждане МИР ще публикува точен списък на допустимите за финансиране услуги и дейности, за да могат фирмите да си подготвят проектите.

Мярката е насочена към компании от почти всички сектори на българската икономика, с изключение на "Селско, рибно и горско стопанство", "Добивна промишленост", "Строителство", "Образование" и "Социални дейности", които се финансират по други специални програми.